Değerli Paydaşlarımız


Onko Koçsel İlaçları olarak 1987`den bu yana yeni tedavi olanaklarıyla ileri teknolojiye entegre, temel tedavinin yanı sıra yaşam kalitesini de artıran ilaçları, Türk tıbbının hizmetine sunmayı misyon haline getirdik.

Onkoloji alanında 30 yılı aşkın tecrübemizi, yeni üretim tesisleri ile birlikte uluslararası pazarlara taşıma hedefi için çalışmalarımıza etik ilkelerimizi özümseyerek hızla devam ediyoruz.

Uluslararası bir marka olmak için işimizi tam ve dürüst bir şekilde yapmanın, standartlarımızı bu doğrultuda oluşturmanın bizim için hedeflerimize ulaşmak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inancı yansıtan iş etiği ilkelerimiz, paydaşlarımıza olan saygımızı yansıtmakta ve yol gösterici olmaktadır.

Siz değerli paydaşlarımıza etik ilkelerimizi saygılarımızla sunarız.

 

Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti`nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

Sağlık sektöründe yer alan bir kuruluş olmanın sorumluluğuyla Türkiye Cumhuriyeti`nin ilgili yasal mevzuatı ve sağlıkla ilgili uluslararası etik kurallar doğrultusunda faaliyet gösteririz.

Kurumsal yönetim ilkelerini benimser, zorunlu ilkeler dışında gönüllü ilkelere de uyum konusunda azami özeni gösteririz.

Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve iş ilişkilerimizde öncelikli değerler olarak kabul ederiz.

Bilgi gizliliği ve güvenliğini temin etmeye çalışır, çalışanlarımızın içsel bilgileri kullanarak kendilerine ve üçüncü kişilere yarar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız.

Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamaları hayata geçirir, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önlemeye yönelik önlemleri alırız.

Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin tarafsız karar vermelerini ve davranışlarını etkileyecek nitelikte hediyeler almalarını engelleriz. İşe alım ve terfilerde liyakata önem veririz. Bu konuda yazılı kurumsal şirket politikaları geliştirir ve uyarız.

Faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari merci, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı kabul ederiz.

İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz.

Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında politikalar geliştirir ve destekleriz.

Bağış verilmesi konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerini ve etik ilkeleri dikkate alarak şirket politikaları belirler ve uyarız.

Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

Etik ilkelerimizin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.