Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

  1. Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  2. Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  3. Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  4. Şirketin güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  5. Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  6. Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  7. İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  8. Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  9. Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

 

Taahhüt eder.

 


Bizden haber almak ister misiniz?

E-bültenimize kayıt olarak, Onko İlaçları ve onkoloji alanındaki gelişmeler ile
ilgili haberleri alabilirsiniz.